pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Urszula Maryjosz

KWW "Samorząd Dla Mieszkańców"
Urszula Maryjosz

Kandydat do rady gminy Miedźna

Okręg nr 1
• wykształcenie średnie techniczne
• mężatka, dwoje dzieci


CO CHCEMY ZROBIĆ W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

• rozbudować placówki oświatowe w gminie
• zmodernizować infrastrukturę wodno-ściekową
• współpracować z powiatem pszczyńskim w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej
• uczestniczyć w programach realizujących przedsięwzięcia proekologiczne - ogniwa fotowoltaiczne, wymiana źródeł ciepła
• zmodernizować drogi gminne wraz z oświetleniem
• poszerzyć ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
• kontynuować prace związane z przystąpieniem do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej - poprawa funkcjonowania komunikacji
• rozwinąć współpracę z radą sołecką i organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie
• wyremontować Ośrodek Zdrowia w Grzawie
• doposażyć w sprzęt obiekty sportowe i rekreacyjne
• zmodernizować drogi transportu rolnego
• kultywować tradycje regionalne i dziedzictwo kulinarne
• utwardzić drogę łączącą ulicę Księżą z Polną z „Programu budowy dróg transportu rolnego”