pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Mariusz Górecki

KWW Uczciwa Gmina
Mariusz Górecki

Kandydat do rady gminy Goczałkowice

Okręg nr 15
Mam 43 lata. Urodziłem się i dorastałem w Pszczynie.
Ukończyłem z tytułem magistra Akademię Ekonomicznąw Katowicach. Czternaście lat mieszkałem w Warszawie, a od siedmiu jestem mieszkańcem Goczałkowic-Zdroju.
Zawodowo nadal związany jestem z Warszawą, gdzie prowadzę firmę doradczą. Tym samym jestem w pełni niezależny od lokalnych powiązań biznesowych. Wcześniej przez jedenaście lat pracowałem w renomowanych firmach międzynarodowych jako konsultant. Specjalizuję się w rekrutacji najwyższej kadry menadżerskiej oraz obszarach organizacji pracy. Do udziału w wyborach
skłonił mnie fakt, że wraz z rodziną zostałem dotknięty niezrozumiałymi decyzjami Urzędu Gminy w zakresie planowania przestrzennego w naszej okolicy. Zaangażowałem się wówczas głębiej w tą sprawę ale doszedłem do
wniosku, że dopiero z poziomu Rady Gminy będę miał jakikolwiek wpływ na decyzje Gminy dotyczące nas samych. Część moich sąsiadów miała okazję widzieć moje zaangażowanie i może sama je ocenić.
Mieszkańców innych ulic chciałbym dopiero zapytać o ich potrzeby i problemy, zamiast decydować za nich: nic o nas bez nas.
Zachęcam do udziału w wyborach:
Mój program:
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie ul. Grzebłowiec poprzez
budowę chodnika i przejść dla pieszych.
Stworzenie placu zabaw dla dzieci z miejscem na spotkania dorosłych w lokalizacji
uzgodnionej z mieszkańcami.
Niedopuszczenie do budowy przez nasze osiedle drogi o parametrach KDL. Wypracowanie większego zaangażowania Urzędu Gminy w problemy naszych
osiedli.
Przeciwdziałanie rozczłonkowaniu Gminy przez linię kolejową oraz drogę DK1.
Zintensyfikowanie prac zabezpieczających Gminę przed skutkami powodzi.
Pomoc dla mieszkańców dotkniętych szkodami górniczymi.