pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Renata Jankowska

KWW Łączą Nas Goczałkowice
Renata Jankowska

Kandydat do rady gminy Goczałkowice

Okręg nr 6
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
(język francuski) w Cieszynie i Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych.
Obecnie wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego i Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego ds. Akademii Dyplomacji. Goczałkowiczanka.
Jeśli uzyskam Państwa zaufanie w postaci mandatu
radnej chciałabym skupić na dwóch kwestiach:
1. DLA MIESZKAŃCÓW
-Zabezpieczenie przeciwpowodziowe;
-Wprowadzenie budżetu obywatelskiego -
mieszkańcy Goczałkowic - Zdroju powinni móc decydować o przeznaczeniu części budżetu gminnego;
-Wprowadzenie przystępnych (niższych) cen za korzystanie z zaplecza sportowo - rekreacyjnego na terenie Gminy;
-Wspieranie młodych, uzdolnionych ludzi niezrzeszonych w organizacjach;
-Wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez wspieranie placówek przedszkolnych i szkolnych (wymiany międzynarodowe dla młodzieży, poszerzenie oferty edukacyjnej dodatkowej);
-Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców poprzez pomoc w promocji firm
mających siedzibę na terenie Gminy.
2. WZMOCNIENIE WIZERUNKU NASZE J GMINY
-Promocja Uzdrowiska;
-Współpraca z innymi gminami uzdrowiskowymi w kraju i poza granicami (idea
gmin partnerskich);
-Wsparcie agroturystyki i turystyki przyjazdowej.