pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Zbigniew Gieroń

KWW Łączą Nas Goczałkowice
Zbigniew Gieroń

Kandydat do rady gminy Goczałkowice

Okręg nr 3
Lat 70, emeryt. Bezpartyjny.
Wykształcenie średnie techniczne.
Radny I Kadencji i członek Zarządu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Pracownik Gospodarki komunalnej Urzędu Gminy od 1993 do 1996 r.
Kierownik AZK Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój w latach 1996-2008.
Przez Kilka lat byłem również redaktorem WiadomościGoczałkowickich oraz w latach 1990-1994 pełniłem funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Pszczynie.
Byłem współtwórcą wielu inwestycji Gminnych takich
jak budowa kanalizacji, wodociągów i oświetlenia ulic.
Posiadam dogłębną znajomość problematyki samorządowej,
którą chce się podzielić jako radny:
-Bezpieczne przejście przez drogę szybkiegoruchu (budowa kładki dla pieszych) oraz bezpieczeństwo wewnątrz osiedla,
-Zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
- Ochrona interesu mieszkańców w związku z działalnością kopalni.
-Stworzenie placu zabaw oraz rewitalizacja „lasku”.