pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marcin Germanek

KWW Z Pomysłem na Gminę Miedźna
Marcin Germanek

Kandydat na wójta gminy Miedźna

Kandydat na wójta - głosowanie ogólnogminne

Jestem rodowitym mieszkańcem gminy Miedźna.
Posiadam szerokie, kompleksowe wykształcenie z zakresu nauk politycznych i administracji. Ukończyłem takie uczelnie wyższe jak:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, kierunek Politologia o specjalności integracja europejska (studia licencjackie)
- Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek Politologia o specjalności polityka społeczno-gospodarcza (studia magisterskie)
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierunek Zarządzenie projektem europejskim (studia podyplomowe)
- Politechnika Śląska w Zabrzu, kierunek Zarządzanie w administracji publicznej (studia podyplomowe)
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierunek Public Relations - nowoczesna komunikacja w praktyce (studia podyplomowe)

Biegle władam językiem angielskim, potrafię komunikować się także w języku niemieckim. Jest to przydatna umiejętność w kontekście wizyt zagranicznych inwestorów w naszej gminie.

Zawodowo specjalizuję się w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich. Karierę zawodową z prawdziwego zdarzenia zaczynałem w Dziale Innowacji i Rozwoju jednej z dużych, tyskich firm. Później rok spędziłem w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie swoją karierę zawodową związałem z organizacjami pozarządowymi. Najpierw było to Stowarzyszenie Dogma z Mikołowa, gdzie koordynowałem działania z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i jednocześnie pełniłem funkcję doradcy ds. pozyskiwania dotacji dla ngo. Następnie 2 lata pracowałem w Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” w Katowicach, które zajmuje się monitoringiem oraz ulepszaniem administracji publicznej. Pełniłem obowiązki koordynatora projektów, których celem było wspieranie samorządów we wdrażaniu budżetów obywatelskich oraz polityki senioralnej. Od 2014 roku jestem związany z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, którą założyliśmy z moją żona. W Fundacji zajmujemy się tematyką rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej. Od tego samego roku pełnię również funkcję radnego w naszej gminie. Od grudnia 2016 roku jestem także członkiem rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, gdzie zajmuję się m.in oceną złożonych wniosków o dofinansowanie.

Postanowiłem kandydować na wójta, gdyż posiadam skrystalizowaną wizję oraz jasno określony plan rozwoju naszej gminy. Funkcja radnego nie daje mi odpowiednich możliwości do ich wprowadzenia. Aktualny wójt nie chce podejmować dialogu, gdyż wierzy, że sam wszystko robi najlepiej, a dodatkowo posiada większość w Radzie Gminy, która zawsze staje za nim murem i odrzuca wszystko, co pochodzi z innych „obozów”. Najlepszym przykładem tego jest choćby przygotowany przeze mnie projekt uchwały dotyczący preferencji dla przedsiębiorców. Od dawna mówimy o tym, że powinniśmy rozwijać przedsiębiorczość w naszej gminie, aby zwiększyć wpływy do budżetu, ale gdy ja podjąłem w tym celu kroki to projekt uchwały został natychmiast odrzucony. Wtedy też zapadła decyzja o starcie na wójta. Tylko ta pozycja da mi bowiem pełnię możliwości realizacji mojej strategii i zwiększenia wpływów do budżetu gminy. A gdy już będziemy mieć pieniądze wtedy zyskają mieszkańcy, organizacje czy szkoły. Podzielić budżet jest łatwo, największa umiejętność to znaleźć pieniądze do tego budżetu. Ja mam na to pomysł, stąd moje hasło to „Gmina Miedźna może być bogata”.

Program wyborczy „10 punktów Marcina Germanka”

1. Pozyskiwanie dotacji i innego rodzaju środków zewnętrznych do gminy
Obecnie trwa perspektywa unijna na lata 2014-2020. Na chwilę obecną środki zagospodarowane zostały w ok. 55%. Oznacza to, że przez najbliższe 2 lata do pozyskania będzie niemal tyle samo co przez ostatnich 5 lat. To wielka szansa dla naszej gminy, tylko musi się tym zająć osoba, która rzeczywiście się na tym zna. W urzędzie zatrudniona jest osoba ds. pozyskiwania środków, lecz na tak duże potrzeby jedna osoba to zdecydowanie za mało. Powinno się praktycznie natychmiast zatrudnić kolejną, aby zwiększyć skuteczność w pozyskiwaniu dotacji. Zwłaszcza, że wynagrodzenie tej osoby można pokryć także z dotacji. Tylko trzeba wiedzieć jak. Dzięki ponad 5-cio letniemu doświadczenie w tej branży doskonale znam takie rozwiązania.

Środki zewnętrzne to jednak nie tylko Unia Europejska. Gmina Kobiór w lutym tego roku otrzymała ponad 3 miliony złotych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”. Gdybyśmy i my przystąpili do Metropolii też mielibyśmy szansę na takie środki.

2. Remont Mostu Bronisław oraz dróg i chodników, w tym asfaltowanie dróg bocznych
Sprawa mostu Bronisław jest wszystkim doskonale znana. W nadchodzącej kadencji chciałbym przeprowadzić taki remont, aby most ten był w końcu przeprawą z prawdziwego zdarzenia.

Ulice Pszczyńska w Woli, Miodowa na Frydku a następnie Wiejska w Miedźnej i Grzawie to drogi, które potrzebują kontynuacji remontu, aby w końcu miały nawierzchnie na miarę dzisiejszych standardów. Są to oczywiście inwestycje, które muszą być prowadzone we współpracy z powiatem pszczyńskim, ale udało się to zrobić już w przypadku Topolowej i Lompy w Górze i Gilowicach, więc i w tym przypadku może być podobnie. Ważne jest także remontowanie mniejszych ulic jak np. Nad Wisłą w Górze. Chciałbym też, aby w tej kadencji stworzone zostały jasne zasady współpracy z mieszkańcami w przypadku asfaltowania dróg bocznych.

Ważne jest także remontowanie istniejących już chodników jak np. tego przy ul. Stawowej biegnącego od przystanku autobusowego w kierunku skrzyżowania z Różaną w moim rodzimym sołectwie czy tworzenie nowych jak przy ulicy Piaskowej w Gilowicach i Oliwnej na Frydku. Mamy także pomysł jak pozyskać środki na budowę chodnika połączonego ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Pszczyńskiej biegnącej przez Miedźną i Górę.

3. Rozwój programów przewidujących dotacje dla mieszkańców na działania proekologiczne: wymiana pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, fotowoltaika, ocieplenia.
Liczba złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Miedźna o dotację dotyczące dotacji na solary, wymianę pieców czy fotowoltaikę, które liczone były w setkach doskonale pokazuje jak ważne są to przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę, że na poziomie krajowym uruchamiane są kolejne programy takie jak np. „Czyste powietrze”, a samorząd województwa zmienił Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego przeznaczając dodatkowe środki m.in na walkę ze smogiem pozyskiwanie przez gminę środków na takie programy jest jednym z moich priorytetów.

4. Wprowadzenie preferencji i ułatwień dla przedsiębiorców wraz z rozwojem terenów przemysłowych
Podatek od nieruchomości oraz od osób fizycznych to dwa główne źródła dochodu gminy. To właśnie dzięki nim takie miasta jak np. Tychy są tak bogate. Pozyskiwanie nowych mieszkańców wychodzi nam bardzo dobrze, co widać choćby po tym, jak dynamicznie zabudowują się Gilowice i Frydek. Z przedsiębiorstwami jest jednak znacznie słabiej. Gmina dysponuje terenami przemysłowymi, lecz nie podejmuje aktywnych starań, aby powstawały tam nowe inwestycje. Większa współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Metropolią czy bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami poszukującymi działek pod inwestycje to podstawowe kroki jakie należy podjąć w tym kierunki. Konieczna jest także lepsza promocja gminy pod tym kątem. Takie działania zaś są absolutnie niezbędne, by zagwarantować gminie regularne, stałe dochody do budżetu gminy. Także wtedy, kiedy dotacji unijnych nie będzie. Inaczej cały czas jako mieszkańcy będziemy słyszeć, że „nie ma pieniędzy na inwestycje, bo koła kopalni już się nie kręcą”. To dzięki sprawnie funkcjonującym terenom przemysłowym gmina Miedźna może być bogata.

5. Stworzenie domu pobytu dziennego dla seniorów
Już w kilka miesięcy po objęciu stanowiska radnego na sesji Rady Gminy przedstawiłem propozycję zagospodarowania budynku dawnej przychodni na Woli. W międzyczasie pojawiła się jednak chętna firma do stworzenia nowej przychodni i to było realizowane. Temat zaczął jednak żyć i wiele osób wskazywało, że takie miejsce spotkań dla seniorów bardzo by się przydało. Chciałbym, aby był zlokalizowany w takim miejscu, aby blisko mieli do niego seniorzy z całej gminy. W tym przypadku najlepszym miejscem wydaje się być Miedźna. O ostatecznej lokalizacji zadecyduje jednak dostępność odpowiedniego lokalu.

6. Poprawa jakości oświetlenia ulicznego - wymiana na lampy LED
Pszczyna i Tychy to miasta z najbliższej okolicy, które dokonały takiej wymiany. Dzięki temu w takich miejscowościach jak Ćwiklice czy Urbanowice po zmroku jest doskonała widoczność. Tymczasem w naszej gminie jakość oświetlenia jest po prostu fatalna. Dlatego podobny punkt znalazł się w moim programie wyborczym już 4 lata temu. Niestety nie udało się załatwić nowego oświetlenia wzdłuż ul. Pszczyńskiej, gdyż widać silny opór wójta przed tą inwestycją. I to nawet po mimo tego, że koszta wcale nie są tak wielkie, a dodatkowo na ten cel też można pozyskać środki z UE. Długo tłumaczył się, że latarnie nie są własnością gminy, a firmy Tauron, więc gmina nie może ich wymieniać. Z tego powodu nawet wycofaliśmy wniosek do funduszu sołeckiego. Po pisemnym zapytaniu do firmy Tauron, początkiem 2018 r. otrzymaliśmy jednak odpowiedź, że to nieprawda i latarnie należą do gminy więc ich wymiana jest możliwa w każdej chwili. To pismo to krok milowy do wdrożenia tej inwestycji. Tym samym staje się moim priorytetem w programie wyborczym na stanowisko wójta. Tym razem już dla całej gminy.

7. Przystąpienie do Metropolii
Połączenie sił przez miasta i gminy pod postacią Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to fantastyczny impuls do rozwoju. Nowe połączenia autobusowe, kolej metropolitalna, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie mniejszych gmin. To tylko niektóre z korzyści jakie oferuje GZM. Przystąpienie do niej jest dla nas kluczowe jeśli chcemy się rozwijać. Jeżeli tego nie zrobimy to zostaniemy jeszcze bardziej z tyłu względem takich gmin jak choćby Bojszowy. Na szczęście pierwsze kroki w tym kierunku zostały poczynione. Jako Rada Gminy przyjęliśmy specjalną uchwałę i tym samym oficjalnie możemy rozpocząć starania o włączenie do Metropolii.

8. Rozwój mniej popularnych dotąd dyscyplin sportu
Nasza gmina głównie opiera się na piłce nożnej. Mniejsze znaczenie przywiązuje się do innych dyscyplin sportu. Tymczasem zapaśnicy z GKS Piast doskonale pokazują, że nasi mieszkańcy mogą odnosić sukcesy także w innych dziedzinach sportu. Oczywiście nadal będę wpierał piłkarzy, ale chcę także rozwinąć takie dyscypliny jak siatkówka, piłka ręczna czy lekkoatletyka. Bieżnie przy szkołach niszczeją, nie ma infrastruktury do uprawiania skoku wzwyż czy pchnięcia kulą. Przez 3 lata liceum, tylko raz spotkałem z tego typu zawodami, a sukcesy polskich sportowców na ostatnich imprezach mistrzowskich doskonale pokazują, że warto to robić.

9.Stworzenie miejsc rekreacji - parków, ścieżek rowerowych i dla biegaczy
Patrząc na rozwój okolicznych samorządów oraz zmieniającego się stylu życia takie miejsca jak parki, zielone skwery czy inne miejsca, gdzie można się zrelaksować po pracy czy wybrać na niedzielny spacer stają się czymś, co każda gmina mieć powinna. Na konieczność stworzenia takich miejsc wskazywali także sami mieszkańcy gminy w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie. Analizowałem naszą gminę pod takim kątem i miejsca takie mogłyby powstać na granicy Gilowic i Góry czy Miedźnej-Bodzowie. Na pewno jednak lokalizację trzeba dobrze przemyśleć, aby nie popełnić błędu jak Bieruń w przypadku parku w Bijasowicach.

10. Odtworzenie przychodni zdrowia na Woli
Miejsce to jednoznacznie kojarzy się z przychodnią i należy ten budynek w taki sposób zagospodarować. Gmina przeprowadziła kompleksowy remont, i nie wolno pozwolić, aby tak doskonała przestrzeń się marnowała. Firma, która zainteresowała się budynkiem w 2015 r. miała bardzo ambitne plany. Bardzo źle się stało, że ta okazja została zaprzepaszczona. Jako wójt chciałbym wejść we współpracę z firmami medycznymi, które w tym budynku zaoferowałyby usługi opieki medycznej i to nie tylko tej podstawowej, jak i specjalistów. Potencjał do tego jest. Gmina o tak dużej liczbie mieszkańców zdecydowanie na to zasługuje.

To najważniejsze z moich pomysłów na to, aby gmina Miedźna była bogata, rozwinięta, po prostu ulepszona. Jako wójt chciałbym być także bardziej otwarty na współpracę z samymi mieszkańcami. Doskonale przekonałem się o tym, że można wiele osiągnąć wspólnymi siłami, wystarczy tylko umożliwić mieszkańcom naszej gminy realizację ich inicjatyw i pomysłów. Chciałbym także powrócić do rządów demokratycznych w pierwotnym tego ustroju znaczeniu. Głównie poprzez konsultacje z mieszkańcami, na wzór rozwiązań stosowanych w Szwajcarii. Już jako radny często przeprowadzałem ankiety wśród mieszkańców i realizowałem ich wskazania. Takie przecież jest zadanie każdego samorządowca. Komunikację z mieszkańcami chciałbym poprawić także poprzez stworzenie systemu, który będzie pokazywał postęp danej inwestycji. Wtedy każdy będzie mógł zobaczyć co faktycznie się dzieje w temacie takich inwestycji jak remont mostu Bronisław, rozbudowa szkoły podstawowej we Frydku czy wygaszanie oczyszczalni Lemna.

Jako wójt chciałbym także zmienić model zarządzania - przede wszystkim na taki, który skupia się na zapobieganiu problemom, zanim one się pojawią, a nie na gaszeniu kryzysów. Dla przykładu: o samochód dla OSP Wola można było zacząć się starać 2 lata temu, kiedy już wiadomo było, że Jelcz jest już praktycznie na granicy swoich możliwości. Nie zaś dopiero wtedy, kiedy już został wycofany z użytkowania.

Ostatnie 4 lata były dla mnie okresem intensywnej nauki i zdobywania doświadczenia. Poznałem jak od wewnątrz funkcjonuje nasza gmina. Zbierałem przykłady dobrych praktyk z innych samorządów, które zaowocowały ponad 30 stronicowym planem rozwoju gminy. Mam wiele swoich pomysłów, mój program wyborczy to tak naprawdę tylko część z nich. Nie chcę bowiem rzucać słów na wiatr, bo trzeba mieć świadomość, że o powodzeniu danej inwestycji decyduje wiele czynników, często niezależnych od wójta, radnych czy gminy. Wiem jednak, że moje kwalifikacje połączone z chęcią do działania pozwolą mi na rozwinięcie naszej małej ojczyzny. Z całą pewnością jestem w stanie sprawić, że gmina Miedźna może być bogata.

Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej: komitetzpomyslem.ewola.pl/
oraz wpisów na Facebook: www.facebook.com/marcin.germanek1