pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Ewa Polok

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Ewa Polok

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 18
Pozycja nr 5
Ewa Polok
Prywatnie: 35 lat, mama, mieszkanka Pawłowic
Wykształcenie: wyższe
Zawodowo: przedsiębiorca

Jestem samodzielną matką 6 letniego syna oraz przedsiębiorcą. Sprostać obu tym zadaniom pomogły mi: moja rodzina, droga - jaką w dalszym ciągu przemierzam - w zakresie edukacji oraz doświadczenie zawodowe. Dlatego moimi priorytetami są:

RODZINA - dalszy rozwój profilaktyki zdrowotnej, wsparcie dla rodzin dotkniętych przemocą oraz niepełnosprawnością, wsparcie dla matek/ojców samodzielnie wychowujących dzieci.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz gminami powiatu w zakresie staży oraz innych form zapobiegania bezrobociu, zwiększenie dostępności do wiedzy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, wsparcie w aktywizacji kobiet.

EDUKACJA - nacisk na rozwój poziomu kształcenia oraz rozwój nauki języków obcych w szkołach gminnych powiatu, jak również osób dorosłych, pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym zakresie.

Dodatkowo myśląc o bezpieczeństwie naszych rodzin oraz naszych bliskich:

INWESTYCJE - pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji, dalszy rozwój infrastruktury drogowej, budowa brakujących chodników przy drogach powiatowych.

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana