pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Grażyna Nabagło

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Grażyna Nabagło

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 18
Pozycja nr 4
Mam 60 lat, troje dzieci.
Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłam Akademię Rolniczą w Krakowie. Pracowałam jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Szkole Rolniczej w Żorach - Baranowicach.
Obecnie posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha, które specjalizuje się w uprawie zbóż i hodowli krów mlecznych.
Przez wiele lat byłam członkiem zespołu ludowego „Harmonia” w Krzyżowicach.
Swoje życie poświęciłam rolnictwu, więc doskonale znam problemy wsi i jej mieszkańców.

Zależy mi na podniesieniu jakości życia na wsi, dlatego będę wspierać wszystkie inicjatywy korzystne dla mieszkańców gminy Pawłowice i podległych jej sołectw.
Moimi priorytetami są:
- Polepszenie stanu dróg poprzez pozyskanie środków na ich remonty, budowę chodników, uzupełnienie oświetlenia drogowego.
- Usprawnienie komunikacji lokalnej między Pszczyną i pozostałymi miejscowościami powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw należących do gminy Pawłowice.
- Pomoc rodzinom w ciężkiej sytuacji, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy.
- Dbałość o podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Pawłowice i powiatu pszczyńskiego w trosce o jakość środowiska, w którym żyjemy.