pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Dariusz Grajcarek

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Dariusz Grajcarek

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 4
Lista nr 18
Pozycja nr 7
Lat 46, żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie - Łące, nauczyciel w ZSP w Łące. Od 2015 roku Sołtys Sołectwa Łąka. Jako sołtys działam na rzecz swojej społeczności, zwłaszcza integracji wsi, poprawy jej estetyki. Jestem współautorem projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego dzięki którym wyposażyliśmy szkołę, klub sportowy, OSP oraz zagospodarowaliśmy teren wokół ,,Serca Wsi”. Będąc radnym łatwiej będzie przenieś wszystkie problemy na właściwe miejsce i doprowadzić do skutecznego działania.

Przemyślane i celowe inwestycje - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu; budowa dróg, tras rowerowych, chodników, uzupełnienie oświetlenia.

Ochrona zdrowia i opieka - utworzenie dodatkowych oddziałów w pszczyńskim szpitalu; pediatria, kardiologia. Przywrócenie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz Poradni specjalistycznych.
Poszerzenie komunikacji międzygminnej
Realizacja mojego programu zależy od Waszego poparcia. Proszę o głos 21 października.

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana