pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Zdzisław Grygier

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Zdzisław Grygier

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 4
Lista nr 18
Pozycja nr 2
SZANOWNI PAŃSTWO !

Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie cztery lata temu, powierzając mi
mandat radnego powiatu pszczyńskiego. To dla mnie wielki zaszczyt, a także zobowiązanie móc pracować na rzecz naszego wspólnego dobra. Urodziłem się w Pszczynie 51 lat temu, mieszkam w Ćwiklicach. Jestem bezpartyjny, żonaty,
mam dwie córki. Wykształcenie wyższe mgr, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W samorządzie gminnym pracuję od 27 lat. Jestem redaktorem miesięcznika „Morcinek” przy parafii św. Marcina w Ćwiklicach, członkiem Rady Parafialnej, szafarzem a także członkiem „Pro Memoria” Stowarzyszenia Bitwy pod Pszczyną 1939 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach.

W kadencji 2014-18 jako radny powiatu pszczyńskiego, przewodniczyłem Komisji
Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz byłem Sekretarzem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Ponownie kandyduję do Rady Powiatu Pszczyńskiego, ponieważ jestem przekonany, że moje doświadczenie w pracy zawodowej, społecznej, samorządowej jak i wieloletnia współpraca z innymi samorządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego będą pomocne w rozwiązywaniu problemów powiatu pszczyńskiego. Nasz powiat powinien być miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy jego mieszkańcom i szansę rozwoju dla ludzi
młodych. Wieloletnim doświadczeniem oraz pracą społeczną chciałbym nadal aktywnie służyć na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rzecz społeczności lokalnej. Szczególnym wyzwaniem na najbliższą kadencję jest zapewnienie dobrych warunków pacjentom Szpitala Powiatowego w Pszczynie, powrót przychodni przyszpitalnych i apteki całodobowej. Chciałbym także kontynuować działania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej (wsparcie przebudowy skrzyżowania z DK 1 drogi DW 933, remonty dróg powiatowych, budowa ścieżek rowerowych), bezpieczeństwa - chodniki, sygnalizacje świetlne - oraz rozbudowy komunikacji lokalnej. Szczególne zadania czekają przed samorządem odnośnie ochrony jakości powietrza i edukacji ekologicznej.

Zamierzam wspierać inwestycje w sport i aktywność fizyczną a także oświatę poprzez zwiększone dofinansowanie inicjatyw stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie kultury ze szczególnym uwzględnieniem śląskiej tożsamości kulturowej - wsparcia zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich, historii naszych małych ojczyzn.

W dniu 21 października proszę o Państwa głos. Za udzielone poparcie serdecznie dziękuję.

Z poważaniem
Zdzisław Grygier