pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Gabriela Januszewska

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Gabriela Januszewska

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 4
Lista nr 18
Pozycja nr 1
Podaj dłoń, chcę Ci pomóc

Witam Państwa serdecznie!
Mam 57 lat, od urodzenia mieszkam w Porębie skąd pochodzi moja rodzina.
Ukończyłam Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach oraz Uniwersytet Śląski. Ukończyłam również studia podyplomowe z rachunkowości. Swoją pracę w samorządzie rozpoczęłam w 1997 roku w Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach - Zdroju od stanowiska inkasenta. W latach od 2006 do 2012 pełniłam funkcję dyrektora Kobiórskiego Zakładu Komunalnego. Obecnie jestem dyrektorem Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie gdzie wykonuję powierzone mi obowiązki. Dodatkowo pełnię funkcję sołtysa w Porębie od roku 2011 do nadal.
Na pierwszym miejscu stawiam zawsze na uczciwość. Priorytetem dla mnie jest pozostawanie blisko Waszych problemów. Praca dla dobra powiatu i gminy będzie dla mnie zaszczytem, a także obowiązkiem.
Nie jestem zwolennikiem obietnic ale jeśli Państwo mi zaufacie i oddacie na mnie głos to w Radzie Powiatu zajmę się takimi sprawami jak:
- zwiększenie bezpieczeństwa poprzez remonty istniejących nawierzchni i budowa nowych dróg z uwzględnieniem chodników i ścieżek rowerowych;
- zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańców poprzez podwyższenie konkurencyjności oraz ciągłe rozszerzanie zakresu świadczenia usług zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie;
- stałe podwyższanie poziomu edukacji i dostępu do niej wśród młodzieży poprzez rozbudowę i modernizację sieci szkół średnich i zawodowych;
- podjęcie długofalowej dyskusji i współpracy z komórkami samorządów gminnych celem uzyskania wsparcia i środków z różnorodnych programów unijnych, które pozwolą na realizację kluczowych dla powiatu działań z zakresu poprawy stanu ochrony środowiska oraz poprawy jakości komunikacji lokalnej;
- wspieranie działań zmierzających do tworzenia miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz upowszechnianie niewątpliwych walorów turystyczno - krajobrazowych powiatu;
- zwiększanie konkurencyjności regionu oraz stopy życia mieszkańców poprzez wspieranie i pomoc w prowadzeniu i finansowaniu różnorodnych form działalności gospodarczej i rolniczej.
Stoję na stanowisku, iż nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć właściwy adres.
Liczę na Państwa poparcie i serdecznie dziękuję za każdy oddany na mnie głos.
Z poważaniem,
Gabriela Januszewska

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana