pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Artur Krzyżaniak

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Artur Krzyżaniak

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 3
Lista nr 18
Pozycja nr 5
Nazywam się Artur Krzyżaniak. Mam 45 lat. Mieszkam w Czarkowie. Prawie całe moje życie jest związane z Pszczyną. Tu uczęszczałem do szkoły średniej, tu poznałem moją żonę, tu też na świat przyszła nasza córka. Uległem magii tego miejsca, dlatego też decyzja o wybudowaniu domu i związaniu się z tym miastem na stałe nie była dla mnie trudna.
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2015 r. pracuję w Urzędzie Miejskim w Pszczynie na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej.
Moje doświadczenie zdobyte podczas pracy w Straży Miejskiej może okazać się przydatne w sprawowaniu mandatu radnego. Trzy lata mojej służby przyczyniły się do znaczącej poprawy wizerunku Straży Miejskiej. Nasi funkcjonariusze coraz częściej są pozytywnie postrzegani przez mieszkańców. Raporty z każdego dnia służby, to skarbnica wiedzy na temat potrzeb i problemów miasta. Chciałbym tą wiedzą i doświadczeniem podzielić się również z mieszkańcami powiatu i pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Mój program zawarty jest w pięciu punktach

-Infrastruktura drogowa.
Budowa chodników przy ruchliwych drogach, głównie w okolicach szkół.
Budowa kolejnych odcinków ścieżek rowerowych. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wdrożenie rozwiązań zmierzających do poprawy i rozbudowy miejsc parkingowych

-Opieka zdrowotna.
Zadbać o właściwe zarządzanie i dofinansowanie Szpitala Powiatowego oraz doprowadzić do ponownego otwarcia wszystkich jego oddziałów. Zorganizować skuteczną współpracę samorządów gminnych w tym zakresie

-Ochrona środowiska.
Pomoc w skutecznej walce ze SMOGIEM innym gminom i jej mieszkańcom

-Bezpieczeństwo.
Właściwe oświetlenie i oznakowanie znakami poziomymi i pionowymi przejść dla pieszych szczególnie tych w okolicach szkół i przedszkoli.

-Komunikacja.
Dalsza rozbudowa i tworzenie nowych linii komunikacji miedzygminnej.

Szanowni Państwo,
jeżeli przekonał Państwa mój program, jeżeli podzielacie moją wizje rozwoju powiatu na najbliższe lata: zapraszam do udziału w wyborach i oddania na mnie głosu.

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana