pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Grzegorz Zbijowski

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Grzegorz Zbijowski

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 1
Lista nr 18
Pozycja nr 6
Dr Grzegorz Zbijowski
Ma m 47 lat i mieszkam w Goczałkowic-Zdroju, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie również obroniłem pracę doktorską. Przez 27 lat pracowałem w Komendzie Powiatowej Policji
w Pszczynie na różnych stanowiskach, a ostatnie pięć lat jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Pawłowicach, bezpieczeństwo obywateli było moim priorytetem. Obecnie jestem emerytem.
Jako osoba ambitna, nie boję się stawić czoła nowym wyzwaniom. Rzetelnie podchodzę do swoich obowiązków, jestem pracowity i uczciwy oraz konsekwentny w swoich działaniach.
Kandyduje do rady powiatu bo chce mieć wpływ nasze lokalne sprawy.
Oddając na mnie Swój głos też będziesz miał wpływ.

Moim celem wyborczym jest:
- poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę niebezpiecznych odcinków dróg i skrzyżowań,
- poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz seniorów poprzez pogadanki, spoty edukacyjne,
- wspieranie przez powiat działań gmin na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
- stworzenie warunków do aktywizacji społecznej ludzi starszych poprzez stworzenie domów dziennego pobytu.

Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej
Polska - regionalna nie scentralizowana