pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Danuta Kocurek

KW Prawo i Sprawiedliwość
Danuta Kocurek

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 2
Lista nr 10
Pozycja nr 1
Szanowni Państwo,
moim miejscem zamieszkania są Gilowice. Z wykształcenia jestem pedagogiem, teologiem i historykiem z tytułem doktora. Ponad 20 lat pracowałam w Gminie Miedźna w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkole średniej. Obecnie jestem wykładowcą w dwóch wyższych uczelniach. Od roku 2014 należę do Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk/ Oddział Katowice.
Moje doświadczenie zawodowe, wiedzę z zakresu edukacji historyczno - regionalnej i pracę w Radzie Powiatu w latach 2014-2018 pragnę wykorzystać na rzecz społeczności powiatu pszczyńskiego.

Mój program:
- poprawa warunków komunikacyjnych na trasie Pszczyna - Wola;
- starania o realizację ważnych inwestycji drogowych w Woli, Frydku, Górze
i w Grzawie;
- poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Gilowic do Woli;
- doświetlanie kolejnych przejść dla pieszych w Gminie Miedźna;
- przybliżanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Pszczyńskiej i osób zasłużonych dla regionu poprzez organizowanie cyklicznych spotkań naukowych i publikacje;
- kontynuacja dyżurów dla społeczności Gminy Miedźna.

Dziękuję za dotychczasowe zaufanie i liczę na Wasz głos oddany na listę do Rady Powiatu
Z poważaniem
Danuta Kocurek