pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Sylwia Kolankowska

KWW Ziemia Pszczyńska
Sylwia Kolankowska

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 19
Pozycja nr 5
Mam 31 lat. Mieszkam w Krzyżowicach. Mam wspaniałą rodzinę - męża i dwóch synów.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie w Kulturze, Sztuce i Turystyce kulturowej. Tytuł licencjata zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na kierunku Pedagogika, specjalność Animacja społeczno-kulturalna. To właśnie z pasji do animacji i pracy z dziećmi powstała Mega frajda - firma eventowa, którą od pięciu lat prowadzę wraz z mężem.
Staram się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W ramach wolontariatu pomagam w pisaniu projektów dla działającego na terenie gminy Pawłowice Stowarzyszenia Przyjazny Zakątek. Stowarzyszenie jest założone i prowadzone przez rodziców dzieci z niepełno- sprawnościami.
Od kilku lat aktywnie działam w Onkoimprezowni - Stowarzyszeniu IV Piętro. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci na oddziale onkologicznym Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach choć na chwilę zapomniały o ź ciężkiej chorobie. Poza tym współdziałamy z instytucjami w naszej gminie i nie tylko, organizując zbiórki zabawek i artykułów plastycznych dla małych pacjentów.
Zdobytym doświadczeniem i zaangażowaniem chciałabym się podzielić w pracy na rzecz naszego regionu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- dalsza współpraca pomiędzy gminą Pawłowice a powiatem pszczyńskim przy realizacji ważnych inwestycji drogowych na terenie gminy Pawłowice;
- wspieranie instytucji pozarządowych;
- rozbudowa i doposażenie szkół i przedszkoli;
- uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego dla poszczególnych sołectw i gmin (nie wszyscy korzystają z mediów społecznościowych);
- utworzenie świetlic i klubokawiarni w sołectwach gminy Pawłowice dla wyrównania szans dzieci i młodzieży;
- tworzenie miejsc integracji oraz rozwoju pasji i zainteresowań - takie miejsca mogłyby służyć rozwojowi prewencji, być źródłem doradztwa zawodowego oraz łatwego dostępu do specjalistów z dziedziny logopedii i zaburzeń dziecięcych.