pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marek Kret

KWW Ziemia Pszczyńska
Marek Kret

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 19
Pozycja nr 4
Mam 43 lata. Od urodzenia mieszkam w Warszowicach. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studia podyplomowe informatyka w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Od 15 lat pracuję w Suszcu w Dziale Kultury Fizycznej, a od dwóch lat pełnię funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu.
Od lat angażuję się w działalność sportową. Jestem współzałożycielem UKS Warszowice oraz pięciu innych klubów sportowych działających na terenie powiatu pszczyńskiego. Obecnie aktywnie wspieram działanie tych klubów, a także innych stowarzyszeń, które realizują zadania, głównie sportowe, angażujące mieszkańców Warszowic i Powiatu Pszczyńskiego.
Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę do pracy na rzecz naszej gminy i całego powiatu pszczyńskiego. Chcę podejmować tematy i rozwiązywać problemy, które najbardziej Państwa nurtują. Uważam, że razem możemy zmienić na lepsze nasze miejsce zamieszkania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- działania na rzecz poprawy stanu dróg i chodników w Warszowicach oraz bezpieczeństwa poruszających się po nich mieszkańców, w szczególności dzieci;
- pomoc klubom sportowym i innym organizacjom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań takich jak festyny, wycieczki, zajęcia dla dzieci;
- rozbudowa ścieżek rowerowych oraz modernizacja obecnie istniejących;
- zagospodarowanie w gminie Pawłowice terenu na potrzeby uprawiania przez młodzież rowerowego MTB.