pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Andrzej Pilis

KWW Ziemia Pszczyńska
Andrzej Pilis

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 19
Pozycja nr 2
Mam 49 lat. Od 29 lat mieszkam w Pielgrzymo- wicach i z tą miejscowością jest związane moje życie rodzinne i zawodowe.
Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, ze specjalnością nauczycie- lską na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studia podyplomowe zarządzanie w oświacie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 29 lat pracuję w Pielgrzymo- wicach (szkoła podstawowa i gimnazjum), od 12 lat pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Działania szkoły pozwoliły wielu uczniom na nawiązanie kontaktów z uczniami z Węgier, Czech, Francji, Włoch, Niemiec, Turcji.
Aktywnie wspieram osoby z niepełnosprawno- ściami oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Jestem członkiem stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach, które realizuje wiele projektów edukacyjnych i społecznych, organizuje plenery malarskie, biesiady śląskie i podejmuje wiele innych inicjatyw.
Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie ź i wiedzę do pracy na rzecz naszej gminy i jej Mieszkańców. Chcę podejmować tematy ź i rozwiązywać problemy, które najbardziej Państwa nurtują. Uważam, że razem możemy zmienić na lepsze naszą gminę oraz powiat pszczyński.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- zwiększenie dostępności do stref darmowego szerokopasmowego wi-fi;
- tworzenie na terenie sołectw gminy Pawłowice „stref dla młodych”;
- organizowanie koncertów, festynów promujących miejscowości i ich folklor oraz wspieranie organizacji działających w gminie Pawłowice oraz miejscowych twórców;
- aktywizowanie seniorów poprzez organizowanie imprez kulturalno-krajoznawczych;
- uruchomienie linii komunikacyjnej - Pielgrzymowice-Pawłowice-Pszczyna;
- bezpłatny transport na tej linii dla uczniów z terenu gminy uczących się w pszczyńskich szkołach;
- dokończenie przebudowy ul. Zebrzydowickiej z chodnikami i ścieżką rowerową;
- rozbudowa ścieżek rowerowych, szczególnie wzdłuż szlaków komunikacyjnych.