pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Roman Bańczyk

KWW Ziemia Pszczyńska
Roman Bańczyk

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 5
Lista nr 19
Pozycja nr 1
Mam 57 lat. Od urodzenia mieszkam w Pawłowicach, skąd pochodzi moja rodzina. Ukończyłem Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. Zawodowo jestem związany z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach. Od dziesięciu lat pełnię funkcję dyrektora tej placówki. Jestem także sekretarzem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w naszym powiecie pszczyńskim działam w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Od wielu lat uczestniczę w realizacji programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na śląskich drogach.
Od czerech lat jestem radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego, w której pełnię funkcję przewodni- czącego Komisji Rewizyjnej.
Jestem żonaty. Mamy dwie córki i trzech synów. Od wielu lat pasjonują mnie turystyka, przyroda, łowiectwo i zagadnienia związane z lotnictwem.
W 2008 roku zostałem uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w 2014 roku otrzymałem Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.
W Radzie Powiatu Pszczyńskiego w dalszym ciągu pragnę reprezentować mieszkańców gminy Pawłowice i zabiegać o realizację ważnych inwestycji. Liczę na Państwa głosy!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- kontynuacja kampanii „Powiat pszczyński - bezpieczne miejsce” poprzez organizację lekcji wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla służb mundurowych;
- kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych;
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Zwycięstwa w Krzyżowicach;
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Kruczej w Pawłowicach oraz przebudowa ulicy Wodzisławskiej do obwodnicy.