pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Artur Pławecki

KWW Ziemia Pszczyńska
Artur Pławecki

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 4
Lista nr 19
Pozycja nr 6
Mam 28 lat. Od urodzenia mieszkam w Wiśle Wielkiej. Ukończyłem Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Powstańców Śląskich w Pszczynie w zawodzie technik logistyk. Od ośmiu lat pracuję w branży energetycznej w Pszczynie. Od dwóch lat jestem szczęśliwym małżonkiem.
Od najmłodszych lat z zapałem udzielam się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Wielkiej. Od ukończenia pełnoletniości czynnie uczestniczę w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a od czterech lat pełnię funkcję kierowcy - konserwatora oraz gospodarza OSP.
Pragnę wykorzystać swój potencjał i wiedzę do pracy na rzecz naszej gminy, powiatu i jego Mieszkańców. Chcę zaspokajać potrzeby i rozwiązywać problemy, które nas dotyczą. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy zmieniać nasz region na lepszy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- doświetlenie przejść dla pieszych celem zwiększenia bezpieczeństwa;
- usprawnienie komunikacji, w tym komunikacji między Pszczyną, a Strumieniem;
- budowa kompleksu boisk sportowych typu Orlik;
- wspieranie hospicjum i ośrodków działających na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
- propagowanie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu pszczyńskiego;
- budowa nowych miejsc parkingowych na terenie powiatu pszczyńskiego;
- prace porządkowe wokół Jeziora Goczałkowickiego;
- finalizacja utworzenia przedszkola w Wiśle Wielkiej;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Wiśle Wielkiej;
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze oraz Pogodnej w Wiśle Wielkiej;
- wykonanie prac naprawczych nawierzchni asfaltowych oraz chodników w sołectwie Wisła Wielka.