pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Wioletta Bienioszek

KWW Ziemia Pszczyńska
Wioletta Bienioszek

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 4
Lista nr 19
Pozycja nr 4
Mam 38 lat. Od urodzenia mieszkam w gminie Pszczyna. Jestem mężatką, mamą dwójki dzieci. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych
w Katowicach. W swojej pracy zawodowej poświęciłam się edukacji dzieci. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie.
Jako członek Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce mocno zaangażowałam się w życie społeczności tejże placówki. Jestem współautorem projektu zrealizowanego w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym sołectwie: „Organizacja czasu wolnego dzieci z Przedszkola Publicznego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce poprzez realizację zajęć plastycznych i muzyczno- ruchowych”.
Wolny czas lubię spędzać w gronie rodziny, na wycieczkach rowerowych, spacerach i wycieczkach górskich.
Bezpartyjna, niezależna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce;
- integracja i zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Studzionki;
- pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych;
- działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju ekologicznego w powiecie;
- remonty i przebudowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych;
- budowa miejsc rekreacji dla młodzieży, dorosłych oraz osób, które potrzebują wsparcia i pomocy;
- aktywna współpraca z mieszkańcami, integracja mieszkańców i podtrzymywanie tradycji oraz aktywna współpraca z organizacjami społecznymi.