pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Michał Pudełko

KWW Ziemia Pszczyńska
Michał Pudełko

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 4
Lista nr 19
Pozycja nr 2
Mam 40 lat i od urodzenia mieszkam w Jankowicach, gdzie od 2007 r. piastuję również funkcję sołtysa. Z wykształcenia jestem magistrem historii i jako nauczyciel pracuję w szkołach ponadpodstawowych. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu: Organizacja i zarządzanie w oświacie, wiedza o społeczeństwie, administracja publiczna oraz podstawy ekonomii.
Jestem współzałożycielem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, w którym pełnię funkcję sekretarza. Dzięki działalności tej organizacji, udało się pozyskać od 2010 roku kilkanaście milionów złotych z funduszy unijnych. W ramach konkursów środki pozyskują nasi przedsiębiorcy, rolnicy, urzędy gmin oraz stowarzyszenia działające na naszym terenie. Przyczynia się to do powstawania nowych miejsc pracy, cennych inicjatyw społecznych oraz wzbogacania bazy turystycznej i rekreacyjnej
w naszym powiecie.
Jako sołtys jestem zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności. Poznałem najistotniejsze problemy na szczeblu gminnym i powiatowym. Organizowałem i współorganizowałem imprezy oraz uroczystości w sołectwie, wspólnie z Radą Sołecką i radnymi starałem się o inwestycje służące lokalnej społeczności. Swoje doświadczenie mogę wykorzystać dla dalszego rozwoju naszego regionu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- wspieranie programów ograniczających niską emisję oraz prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców w tym zakresie;
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych;
- przebudowa ulicy Kasztanowej z budową przejścia dla pieszych przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach,
- przebudowa ulic: Złote Łany, Zacisze, św. Jana Pawła II.