pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Marian Szwarc

KWW Ziemia Pszczyńska
Marian Szwarc

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 3
Lista nr 19
Pozycja nr 7
Od urodzenia mieszkam w Pszczynie. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem pięciorga dzieci oraz dziadkiem dziesięciorga wnucząt. Posiadam wyższe wykształcenie techniczne. Obecnie jestem emerytowanym górnikiem. Wolny czas poświęcam na pracę w ogródku i podróże.
Od roku jestem związany z Akcją Katolicką, a od roku pełnię funkcję prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie - Starej Wsi. Aktualnie jestem również wiceprezesem Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
Trzecią kadencję pełnię funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Wieś oraz jestem radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego.
Aktywnie uczestniczę w życiu osiedla, organizując pikniki i festyny. Jestem także współautorem wielu projektów realizowanych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. dzięki któremu realizujemy adaptację byłego Przedszkola nr na Osiedlowe Centrum Kultury na osiedlu Stara Wieś.
Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę samorządową do dalszej pracy na rzecz naszej gminy oraz całego powiatu pszczyńskiego i jego Mieszkańców.
Jestem człowiekiem zdecydowanym, o jasnych i skrystalizowanych poglądach. W podejmowaniu decyzji opieram się nie tylko na zdobytej wiedzy i doświadczeniu, ale słucham również podpowiedzi serca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- angażowanie się we wszystkie sprawy dotyczące młodego pokolenia tak, aby stwarzać im jak najlepsze warunki do edukacji i późniejszej realizacji zawodowej, aktywnego wypoczynku, zakładania rodziny i pielęgnowania patriotyzmu lokalnego;
- rozbudowa transportu lokalnego i międzygminnego;
- wspieranie działań Policji i Straży Pożarnej w zakresie dbania o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu;
- podniesienia jakości prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na publicznych terenach, w szczególności dotyczących sprzątania ulic, wykaszania rowów przydrożnych i odśnieżania z uwzględnieniem chodników dla pieszych.