pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Witold Wiktorczyk

KWW Ziemia Pszczyńska
Witold Wiktorczyk

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 3
Lista nr 19
Pozycja nr 4
Mam 57 lat. Jestem żonaty, mam dwóch dorosłych synów i wnuka. Od pokoleń moja rodzina związana jest z ziemią pszczyńską.
Od wielu lat piastuję stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie.
Moją pasją jest turystyka. W wolnym czasie wędruję po górach, uprawiam nordic walking. Jestem przewodnikiem górskim, założycielem pierwszego klubu badmintona w Pszczynie - obecnie UKS „Plesbad”, pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy „Nordic walking wokół Zbiornika Łąckiego”. Od 2001 r. organizowałem dziecięcą imprezę folklorystyczną „Mały Brzym”, która do dzisiaj cieszy się dużą popularnością.
Mam doświadczenie w pracy samorządowej, ponieważ przez dwie kadencje byłem radnym powiatowym. W 2014 roku ukończyłem podyplo- mowe studia „Akademia Liderów Samorządowych”. Myślę, że moja wiedza i doświadczenie zawodowe mogą zostać dobrze wykorzystane w naszym środowisku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- zwiększenie środków finansowych na wyposażanie szkół w nowoczesne pracownie, które pozwolą na prowadzenie ciekawych zajęć i otwarcie nowych, atrakcyjnych kierunków edukacji;
- wychowywanie poprzez wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji harcerskich i wolontariackich;
- uruchomienie programów propagujących zdrowe odżywianie, sport i aktywny wypoczynek;
- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej (budowa boisk, budowa i modernizacja placów zabaw);
- dbanie o czyste powietrze w naszym powiecie poprzez wsparcie programów ograniczenia niskiej emisji;
- uruchomienie dodatkowych programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów;
- wytyczenie szlaków turystycznych do nordic walking;
- uruchomienie dodatkowej komunikacji lokalnej, umożliwiającej młodzieży dotarcie na wybrane zajęcia oraz uczestniczenie w atrakcyjnych formach wypoczynku.