pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Paweł Sadza

KWW Ziemia Pszczyńska
Paweł Sadza

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 3
Lista nr 19
Pozycja nr 1
Jako 38-letni samorządowiec pochodzący z Pszczyny, mam świadomość rosnących wymagań względem gmin i powiatów, a także ich ważkiej roli w zapewnianiu komfortu życia mieszkańców.

Od 1 grudnia 2010 r. do dnia dzisiejszego, mam zaszczyt i obowiązek pełnić funkcję starosty pszczyńskiego. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat zrobiliśmy wspólnie jako mieszkańcy bardzo wiele - mimo wielu przeciwności odzyskaliśmy szpital, uruchomiliśmy powiatową komunikację publiczną, wyremontowaliśmy ponad 70 kilometrów powiatowych dróg, pozyskaliśmy łącznie ponad 150 milionów złotych na realizację nowatorskich projektów i inwestycji w powiecie, takich jak budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego, utworzenie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu w pszczyńskich szkołach, czy doświetlenie przejść dla pieszych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Mówiąc MY, myślę nie tylko o zespole kompetentnych i zaangażowanych ludzi, z którymi dane jest mi pracować, ale również o Mieszkańcach powiatu.

Szanowni Państwo, to Wasze wsparcie codziennie motywuje nas do działania. Jest jeszcze wiele trudnych tematów, które chcielibyśmy poruszyć i problemów, które chcielibyśmy rozwiązać. Szczerze wierzę, że dzięki naszym wspólnym działaniom powiat pszczyński stanie się miejscem jeszcze bardziej nowoczesnym, otwartym i przyjaznym, gdzie o jego wyjątkowości stanowić będą przede wszystkim pracowici, przedsiębiorczy i oddani Mieszkańcy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:

- sukcesywne rozwijanie zakresu działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie m.in. o odział szybkiej diagnostyki, oddział pediatryczny, poradnie i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy;

- rozwijanie powiatowej infrastruktury drogowej, m.in. remont chodnika przy ul. Katowickiej, remont ul. Chopina, współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu przy ul. Cieszyńskiej;

- tworzenie systemów ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu w oparciu o współpracę z gminami, kontynuacja projektu dot. budowy trasy wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego;

- rozbudowa komunikacji powiatowej poprzez tworzenie nowych linii oraz kontynuacja realizowanych projektów m.in. budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego;

- poprawa bezpieczeństwa w powiecie - sukcesywne doświetlanie i odmalowywanie przejść dla pieszych, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zasad zachowania na drodze i w sytuacjach niebezpiecznych, wspieranie działań Policji i Straży Pożarnej w tym zakresie;

- rozwijanie szkolnictwa zawodowego i ogólnego w powiecie poprzez rozbudowę bazy oświatowej, pozyskiwanie środków na projekty stażowe dla uczniów i nauczycieli;

- współpraca z agendami rządowymi i innymi samorządami w zakresie walki ze smogiem.