pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Renata Sekta

KWW Ziemia Pszczyńska
Renata Sekta

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 1
Lista nr 19
Pozycja nr 3
Jestem mieszkanką Kobielic. Wiek... odpowiedni - na tyle pokaźny, by przeżyć wspólnie z mężem 26 lat, mieć dwóch studiujących synów i ustabilizowaną sytuację zawodową, na tyle mały, że mam energię i otwartą głowę na nowe wyzwania i działania.
Z edukacją jestem związana od siódmego roku życia. Początkowo szkoła była miejscem spełniania obowiązku, a potem stała się miejscem pracy, dającym możliwość spotykania się z młodymi ludźmi, którzy nauczyli mnie sztuki kompromisu, nie pozwalają popaść w rutynę, wymuszają ciągły rozwój, dając w zamian swoją energię, innowacyjne podejście do wyznaczonych zadań. Biorąc odpowiedzialność za przyszłość młodych ludzi muszę wykazać się umiejętnością planowania, brakiem schematyzmu w rozwiązywaniu problemów, cierpliwością i wiarą w osiągnięcie sukcesu.
W wolnym czasie czytam literaturę sensacyjną i obyczajową, rozwiązuję krzyżówki (pasjami sudoku), lubię filmy, które pobudzają do myślenia lub wywołują emocje - „wyciskacze łez”. Jeśli wypoczynek to aktywny - zima kojarzy mi się z szusowaniem na nartach, a lato z piaszczystą plażą od Świnoujścia po Hel, poznaną dzięki wakacyjnej wędrówce nordic walking.
Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę do pracy na rzecz naszej gminy i powiatu. Chcę podejmować tematy i rozwiązywać problemy, które najbardziej Państwa nurtują.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej dla pieszych i rowerzystów, ścieżek rowerowych, chodników i doświetleń. Wykonane techniką 3D przejść dla pieszych;
- ułatwianie uczniom dojazdu do szkół ponadpodstawowych, poprzez rozbudowę komunikacji powiatowej oraz bilety ulgowe za złotówkę;
- działania zmierzające do doposażania pszczyńskiego szpitala oraz pozyskania kontraktu z NFZ na poradnie specjalistyczne;
- wykorzystywanie bogactwa krajobrazu, zabytków i historii do promowania turystycznych walorów Ziemi Pszczyńskiej.