pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Andrzej Babiński

KWW Ziemia Pszczyńska
Andrzej Babiński

Kandydat do rady powiatu pszczyńskiego

Okręg nr 1
Lista nr 19
Pozycja nr 2
Mam 49 lat. Od urodzenia mieszkam w Goczałkowicach-Zdroju. Prowadzę wraz z żoną działalność gospodarczą w sektorze usługowym.
Ziemia Pszczyńska jest mi bardzo bliska, dlatego od lat angażuję się w działalność społeczną. Obecnie jestem radnym gminy Goczałkowice
i aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności. Wspieram osoby z niepełnosprawnościami oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - m.in. osoby ciężko chore w ramach pełnionych funkcji społecznych oraz dodatkowo poprzez osobistą służbę angażuję się w działania na ich rzecz - jestem aktywnym wolontariuszem Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.
Chciałbym dotychczas pozyskane w działalności samorządowej doświadczenie wykorzystać w pracy dla dobra Mieszkańców nie tylko gminy, ale całego powiatu pszczyńskiego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mój program:
- budowa ścieżek rowerowych w Goczałkowicach-Zdroju i połączenie ich z istniejącą infrastrukturą Pszczyny;
- działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie
całego powiatu pszczyńskiego;
- budowa placów zabaw dla dzieci na terenie Goczałkowic;
- podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu opieki zdrowotnej w powiecie, w tym rozwój Szpitala Powiatowego w Pszczynie;
- aktywne działania na rzecz wspierania finansowego uczniów z terenu powiatu pszczyńskiego;
- aktywne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej - budowy wyjazdów komunikacyjnych, rond i obwodnic w rejonie DK-1 zarówno na terenie Goczałkowic jak i Pszczyny;
- podejmowanie działań proekologicznych w szczególności w zakresie poprawy stanu jakości powietrza, poprzez m.in. ubieganie się o dofinansowania na poziomie minimum 60% w procesie wymiany źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji budynków.