pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Ireneusz Gruszka

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Ireneusz Gruszka

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Lista nr 23
Pozycja nr 3
Mam 54 lata i jestem mieszkańcem Studzionki od urodzenia oraz byłym pracownikiem KWK Krupiński w Suszcu, gdzie przez kilkanaście lat pracowałem jako elektryk ścianowy, a później w dozorze, do stanowiska kierownika oddziału.
Obecnie jestem emerytem, od 3 lat sołtysem Sołectwa Studzionka.

Wiem, że można wiele zrobić, aby mieszkańcom żyło się lepiej, a nasza Mała Ojczyzna była naszą chlubą.
Z mojej inicjatywy, wraz z przyjaciółmi i kolegami zmieniamy estetykę naszej miejscowości.
Dzięki zabudowaniu koszy z ulic i chodników zniknęły śmieci. Wykonaliśmy nowe tablice informacyjne i pokolorowaliśmy słupy ogłoszeniowe.
Wykonanie dwóch drewnianych studni, które nawiązują do nazwy naszej miejscowości, uatrakcyjniło martwe tereny i wraz z miejscami na których się znajdują, stały się wizytówką Studzionki.
Zajęliśmy się skarpami przy cmentarzu i parkingu oraz klombem przy Domu Gromadzkim.
Przedłużyliśmy zadaszenie sceny przy Domu Strażaka oraz wymieniliśmy jej dolne obicie.
Co roku, na Święta przygotowujemy ogólnodostępną Stajenkę oraz oświetlamy świątecznie główną ulicę.
Obecnie zajmujemy się rewitalizacją skweru z Pomnikiem Wdzięczności, na Stulecie Odzyskania Niepodległości. Myślimy o stworzeniu tam miejsca spotkań i odpoczynku, zwłaszcza osób starszych.
Projekt budowy siłowni, projekty budowy oświetlenia ulic i nowych wiat przystankowych są składane do Budżetu Obywatelskiego i realizowane z myślą o lepszym życiu mieszkańców. W ramach Budżetu Obywatelskiego doposażamy salę i kuchnię w Domu Strażaka.
Każdego roku, staram się przygotować również projekt ogólnogminny i realizować go, po uzyskaniu potrzebnej ilości głosów. Rok 2015 - cykl koncertów chórów, rok 2016 - punkty postojowe przy trasie rowerowej, rok 2018 - tory treningowe dla drużyn pożarniczych / dwa ostatnie projekty składałem wspólnie z sołtysami z Łąki, Wisły Wielkiej i Wisły Małej/
Dzięki moim staraniom uruchomiono komunikację z Pawłowicami, wymieniono dach na Domu Gromadzkim i zaplanowano wymianę okien.

Z mojej inicjatywy, wraz z kolegami z Jachtklubu PTTK Pszczyna, wykonaliśmy w porcie Wisła Wielka, nad Jeziorem Goczałkowickim, nowe pomosty dla wszystkich, którzy korzystają z wypożyczalni łódek, aby mieli łatwiej.

Stworzyłem i prowadzę stronę internetową "studzionka.net.pl" na której zamieszczane są bieżące sprawy Sołectwa, ale również opisane są dzieje Studzionki od pierwszych wzmianek w dokumentach. Jest historia Ziemi Pszczyńskiej i historia górnictwa na Śląsku oraz ślonskij godki. Jest wiele dokumentów oraz dawnych i ciekawych publikacji o naszych ziemiach. Zainteresowanych historią Ziemi Pszczyńskiej zapraszam.

Wiem, że dużym problemem nurtującym mieszkańców jest stan dróg oraz brak chodników, są to zadania na każdą kadencję.
W nadchodzących latach, za najpilniejsze zadania do realizacji na terenie Studzionki uważam:
• wykonanie nakładki na ul. Robotniczej
• wykonanie chodnika na ul. K. Miarki do boiska LKS
• remont ul. Polnej
• remont drogi powiatowej - ul. Jedności
• dobudowa oświetlenia na ul. Stawowej
• wykonanie oświetlenia na ul. Stenclówka
• remont ogrodzenia i nawierzchni boiska przy szkole podstawowej
• rozwinięcie działalności nowoutworzonej Spółki Wodnej

Jest wiele do zrobienia, jednak żeby zrobić więcej i być skuteczniejszym potrzebuję narzędzi.
Jednym z nich jest funkcja radnego Gminy Pszczyna.