pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Jerzy Ceglarek

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Jerzy Ceglarek

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3
Lista nr 23
Pozycja nr 8
Pochodzę z Świętochłowic, ale z Piaskiem i gminą Pszczyna jestem związany blisko 20 lat, gdzie nie tylko zamieszkałem , ale również przeniosłem z miasta Tychy swoją działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów szkolnych i biurowych z folii PCV, która pozwoliła mi na zatrudnianie tutejszych mieszkańców. Z wykształcenia jestem dyplomowanym technikiem budowy dróg i mostów kołowych.Staram się w miarę swoich możliwości współfinansować wiele inicjatyw o charakterze charytatywnym naszego regionu. Od 13 lat jestem prezesem klubu skata sportowego " Cezab Piasek " w Piasku pod patronatem Polskiego Związku Skata, gdzie staramy się godnie reprezentować nasz region zarówno w skali ogólnopolskiej( Liga, GP ), jak i międzynarodowej ( Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy ) zajmując przy odrobinie szczęścia czołowe miejsca drużynowe i indywidualne nagradzane pucharami. Staramy się pozyskać młodzież do klubu.Mam 60 lat i z żoną Ireną posiadamy dwóch synów Aleksandra , Piotra i córkę Aleksandrę oraz trójkę wnucząt.
Otrzymując od Państwa szerokie poparcie w wyborach samorządowych
2018 umożliwi mi działalność na rzecz gminy Pszczyna i jej mieszkańców zajęcie się zagadnieniami poprawy infrastruktury komunalnej, przedsiębiorczości oraz
efektywnym pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych dla intensywnego
rozwoju naszej społeczności, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na nasz
rynek pracy , a tym samym innowacyjny rozwój regionu.
Uważam również , że najważniejszym elementem dynamicznego rozwoju naszej gminy jest oparcie współpracy wszystkich mieszkańców dla wspólnej przyszłości , niezależnie od naszych różnych poglądów w wielu kontrowersyjnych sprawach,lecz hasło naszego Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego
" z mieszkańcami dla mieszkańców" powinno nas jednoczyć .

Z wyrazami szacunku

Jerzy Ceglarek