pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Monika Rąba

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Monika Rąba

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Lista nr 23
Pozycja nr 7
Witam Państwa serdecznie !

Mam 39 lat, od urodzenia mieszkam w Pszczynie. Jestem mężatką, mąż Grzegorz - lat 40, syn Bartosz lat 12, córka Paulina w grudniu skończy 10 lat.
W 2004 roku ukończyłam socjologiczne studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Trzy lata później uzyskałam tytuł zawodowy pracownika socjalnego. Karierę zawodową rozpoczęłam w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, następnie pracowałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. W latach 2007- 2016 byłam pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Praca w tych instytucjach sprawiła, że bliskie są mi problemy rodzin, osób samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych.
Od ponad dwóch lat pracuję w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku administratora osiedla i na bieżąco staram się rozwiązywać wszelkie problemy mieszkańców. Ponadto pełnię funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Pszczyńskie Szachy i aktywnie wspieram rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży. Angażuję się również w działania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 18. Nasze działania ukierunkowane są na wspieranie działalności szkoły, m.in. organizację festynów rodzinnych, z których zebrane środki finansowe przeznaczamy na zakup dodatkowego wyposażenia i pomocy naukowych dla dzieci. Czas wolny spędzam w gronie rodziny oraz wśród znajomych.

Jako Radna będę aktywnie dążyć do realizacji następujących działań:
1.Modernizacja dróg gminnych pod kątem wymiany nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa.
2.Budowa ścieżek rowerowych.
3.Poprawa wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz remont sanitariatów szkolnych.
4.Zwiększenie dofinansowania dla klubów sportowych z Pszczyny, które promują kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży.
5.Utworzenie miejsc spotkań dla ludzi starszych - promocja Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6.Wspieranie działań na rzecz budowy Hospicjum Ojca Pio.
7.Rewitalizacja terenów nieużytkowych na osiedlach pod kątem stworzenia miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców.
8.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie patroli straży miejskiej oraz ilości kamer monitorujących osiedla.

Szanowni Państwo !
Wspólnie tworzymy naszą „małą ojczyznę”, decydujemy o jej obliczu. Zachęcam Państwa do oddania głosu na mnie, ponieważ jako mieszkanka Pszczyny, chcę abyśmy wspólnie tworzyli i rozwijali ją nadal.

Liczę na Państwa głos !