pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Ewa Kołodziejczyk

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Ewa Kołodziejczyk

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Lista nr 23
Pozycja nr 6
Nazywam się Ewa Kołodziejczyk. Jestem pszczynianką od urodzenia. Po ukończeniu studiów na wydziale matematyczno- fizyczno- chemicznym w Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek chemia) przez 18 lat pracowałam w Instytucie Przemysłu Organicznego, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk chemicznych. Następnie przez 22 lata pracowałam w Zespole Szkół Rolniczych (obecnie Powiatowy Zespół Szkół nr 2) jako nauczyciel języka angielskiego i chemii. Przez szereg lat uczestniczyłam w pracach komisji maturalnych oraz w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli jako ekspert.
Zawsze dużo satysfakcji dawała mi praca społeczna. W okresie młodzieńczym pełniłam szereg funkcji w ZHP. W obu zakładach pracy przez kilkanaście lat pełniłam funkcję przewodniczącej komisji socjalnej. Jestem współzałożycielem i od 10 lat aktywnym członkiem Pszczyńskiego Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, a także od 2017r. współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia „Ciekawi świata”.
Od 2012 r. jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz prezesem jego zarządu. Pracuję aktywnie społecznie w tej organizacji pozarządowej inicjując szereg przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla seniorów z powiatu pszczyńskiego, również we współpracy z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w Polsce. Z ramienia PUTW pełnię także funkcję delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Mam czworo dzieci i czworo wnucząt.
Kandyduję do Rady Miejskiej, aby w szerszym zakresie podejmować działania na rzecz osób starszych, które ułatwią im funkcjonowanie w szybko zmieniającym się świecie oraz działania zmierzające do zintegrowania lokalnej społeczności.