pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Roman Piesiur

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Roman Piesiur

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Lista nr 23
Pozycja nr 3
Nazywam się Roman Piesiur. Mam 56 lat. Moje dotychczasowe życie związane jest z Pszczyną To miejsce, którego nie zamieniłbym na żadne inne. Tu się urodziłem, tu chodziłem do szkół i tu na świat przyszła moja dorosła już córka. Prowadzę niewielką działalność gospodarczą branży metalowej. Znajduję jednak czas i chęci na działalność społeczną.Przez 15 lat byłem Przewodniczącym Zarządu Osiedla Piastów a od 2014 członkiem Rady Nadzorczej Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rolą społeczników jest służyć innym. Nie inaczej jest w moim przypadki. Moje dotychczasowe działania skierowane były na podniesienie komfortu życia i bezpieczeństwo mieszkańców mojego osiedla. Dotyczy to zarówno tych młodszych, jak i starszych. Jako radny zabiegać będę o stworzenie przyblokowych i osiedlowych placów zabaw. Stworzenie terenów spacerowych z ławkami na terenach zielonych naszego osiedla. Ważnym zadaniem dla radnych zbliżającej się kadencji jest budowa nowych i przebudowa i istniejących chodników. Przede wszystkim chodzi o usuniecie wszelkich barier utrudniających poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym i mamom z wózkami. Nasze osiedle, to nasza mała ojczyzna, w której spędzamy niema połowę życia. Chce, abyście czuli się tu Państwo dobrze.
Dlatego, jeśli zdecydujecie Państwo o moim wyborze na funkcję radnego to zamierzam być spoiwem pomiędzy mieszkańcami, urzędem miejskim i spółdzielnią mieszkaniową. W mojej ocenie tylko ścisła współpraca i koordynacja działań w zakresie funkcjonowania osiedla i planowanych na nim inwestycji
pozwoli na podniesienie jakości naszego życia.