pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Krystyna Fuławka

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Krystyna Fuławka

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Lista nr 23
Pozycja nr 2
Krystyna Fuławka -
matka dorosłego Maćka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem; doskonale
znająca problemy środowiska rodzin borykających się z niepełnosprawnością swoich
najbliższych.
Lata jej działalności to:
- prowadzenie 2 placówek Stowarzyszenia /odpowiedzialność prawno - finansowa/;
- radna Urzędu Miasta Pszczyna przez 2 kadencje - praca w komisjach: gospodarki, rewizyjnej i
spraw społecznych;
- integracja rodzin skupionych w Stowarzyszeniu; uczenie ich wzajemnego pomagania;
organizowanie dla nich: wsparcia psychicznego, pomocy rzeczowej, prawnej, transportu i wizyt
u specjalistów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
wyjazdów, pielgrzymek;
- budowanie współpracy z instytucjami publicznymi ( od wielu lat praca społeczna w
Powiatowej Społecznej Radzie d.s. Osób Niepełnosprawnych ) oraz integracji środowiska osób
niepełnosprawnych ze zdrowym społeczeństwem, pomysłodawczyni corocznych Pikników
Integracyjnych pn. „ Tacy Sami- Inni”;
- zainicjowanie i zrealizowanie budowy nowej, wielospecjalistycznej placówki tzw. Domu
Kulejących Aniołów w Piasku; zbiórki funduszy, pozyskiwanie sponsorów, darczyńców;
angażowanie wolontariuszy;
- w 2018 r. uhonorowana odznaczeniem Perły Ziemi Pszczyńskiej w kategorii - Kobieta
Społeczna;
- realizacja wielu miejskich i powiatowych inicjatyw kulturalnych o charakterze integracyjnym;
- aktywna działalność wspierająca osoby prywatne, środowiska poszukujące pomocy w różnych
sytuacjach społecznych, życiowych.

Społeczna praca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną nauczyła ją wielkiej
pokory i nieopisanej miłości do drugiego człowieka. Dlatego to właśnie tym najsłabszym chce
poświęcić swoje życie, im chce pomagać, z nimi przebywać, żyć ich problemami i cały czas
udowadniać zdrowemu społeczeństwu, że są „ Tacy Sami - nie Inni”.