pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Janusz Ziernicki

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Janusz Ziernicki

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 1
Lista nr 23
Pozycja nr 4
Urodziłem się w Pszczynie.

Jestem lekarzem, absolwentem I Liceum im Bolesława Chrobrego w Pszczynie i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktualnie w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej. Na co dzień mam kontakt z mieszkańcami, znam ich problemy oraz potrzeby.

Od 2012 roku jestem związany z opieką zdrowotną w Pszczynie, pracowałem w Szpitalu w Pszczynie, poradniach Lekarza Rodzinnego w mieście oraz okolicach, i w Nocnej Pomocy Lekarskiej. Od 2013 roku współpracuje z domowym Hospicjum św Ojca Pio w opiece nad ciężko chorymi Pacjentami.

Pasjonuje się ultrasonografią, sportem oraz podróżami.

W moim programie wyborczym będę skupiał się na dziedzinach związanych z ochroną zdrowia:

-Będę działać na rzecz harmonijnego rozwoju miasta skupiając się na jakości życia mieszkańców w szczególności w obszarze zdrowia, głównie dzieci i osób starszych.
- Promocja oraz rozwój w mieście obszarów rekreacyjnych sprzyjających aktywności na świeżym powietrzu.
- Jako radny i lekarz współpracujący ze stowarzyszeniem Hospicjum św Ojca Pio będę aktywnie wspierał dzieło budowy Domu Ojca Pio - hospicjum stacjonarnego tak niezbędnego w Naszym Mieście.
- Będę organizował inicjatywy prozdrowotne, pozyskiwał środki na bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców, współpracował z miejscowymi jednostkami samorządowymi oraz prywatnymi przedsiębiorcami w organizacji i koordynacji akcji prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Pszczyna.
- Będę wywierać wpływ na władze gminy o zapewnienie wparcia dla fundacji i jednostek zajmujących się pomocą i organizacją życia osobom niepełnosprawnym, wykluczonym i starszym.
- Dążenie do poprawy jakości powietrza mającego bardzo duży wpływ na zdrowie mieszkańców.


Zdrowie dla Pszczyny !!