pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Maria Szostak

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Maria Szostak

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 1
Lista nr 23
Pozycja nr 2
Maria Szostak, wieloletnia nauczycielka, dr nauk humanistycznych, nadal aktywna w edukacji, mieszkanka Osiedla Powstańców Śląskich, mężatka, Radna Rady Miejskiej w Pszczynie w kadencji 2014-2018. Zainteresowana warunkami edukacji i dorastania wszystkich dzieci.
Jako Radna Rady Miejskiej w Pszczynie w kadencji 2014-2018 zaangażowana w prace Komisji Budżetu i Komisji Spraw Obywatelskich oraz innych komisji doraźnych (m.in. tworzenia nowej sieci szkół w wyniku zmian strukturalnych w oświacie), a także jako członek Społecznej Rady Pszczyńskiego Ośrodka Terapeutycznego. Współinicjatorka czterech edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, którego efektem są przede wszystkim inwestycje o charakterze rekreacyjnym przy Przedszkolu nr 8 i Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie.
Z satysfakcją stwierdzam wykonanie w mijającej kadencji na Osiedlu Powstańców Śląskich remontów i inwestycji drogowych - ul. Karola Miarki, Sejmu Śląskiego, Łowieckiej.
Inicjatorka i osobiście, jako radna zaangażowana w okresie dwóch lat upływającej kadencji w realizację wieloletniego projektu unijnego, skierowanego przez ministerstwo Edukacji do samorządów terytorialnych. Gmina Pszczyna uczestniczy w projekcie jako jedna z 32 samorządów w Polsce. Efektem projektu jest plan rozwoju pszczyńskich placówek oświatowych, ukierunkowany na podnoszenie jakości usług edukacyjnych. Słowa uznania kieruję do wszystkich dyrektorów pszczyńskich placówek oświatowych, nauczycieli oraz instytucji i organizacji za zaangażowanie i promocję działań budujących oświatę na potrzeby naszych uczniów.
Pomysłodawczyni i realizatorka pięciu edycji Forum Edukacyjnego służącego m.in. tworzeniu szerokiej koalicji ludzi i instytucji na rzecz pszczyńskiej oświaty.
Zaangażowana w działania o charakterze charytatywnym, w tym cztery edycje „Szlachetnej Paczki”.
Świadoma licznych potrzeb mieszkańców na terenie całej gminy i naszego osiedla zamierzam nadal wspierać :
1. Projektowanie i budowę dróg wymagających remontu lub nowej nawierzchni na Osiedlu Powstańców Śląskich
2. Prace na rzecz odwodnienia terenów najczęściej zalewanych na naszym osiedlu
3. Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie
Wielkim wsparciem w pełnieniu funkcji radnej jest dla mnie Rada Osiedla. Za wszystkie wspólne działania i współpracę serdecznie dziękuję.
Podziękowania składam moim Wyborcom za zaufanie w kadencji 2014-2018 i wsparcie w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji.
Lubię ludzi i z satysfakcją współpracuję z każdym środowiskiem podejmującym działania na rzecz poprawy warunków życia, bezpieczeństwa i pracy naszych Mieszkańców.
Zapraszam do aktywnego udziału w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r.
Maria Szostak