pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

  • 12 grudnia 2014
  • wyświetleń: 3596

Wójt Kobióra zaprzysiężony

Najważniejszym wydarzeniem mijającej jesieni były wybory samorządowe. Dla mieszkańców Kobióra okres ten formalnie zakończył się 8 grudnia. Właśnie wtedy nowo wybrany wójt Eugeniusz Lubański został zaprzysiężony. To dla kobiórskiej społeczności wydarzenie wyjątkowo istotne, gdyż dotychczas była to jedyna gmina w powiecie pszczyńskim, w której wójt nie zmieniał się od chwili uzyskania samodzielności administracyjnej, tj. od 1991 roku.

Sesja Rady Gminy, rozpoczęła się od wystąpienia przewodniczącego Rady Gminy Przemysława Sawickiego, który po powitaniu zgromadzonych poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, Krystynę Kurpas o wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta Eugeniuszowi Lubańskiemu.

Po wypowiedzeniu słów przysięgi: "Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuje, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg" Eugeniusz Lubański oficjalnie objął stanowisko wójta Gminy Kobiór.

Zaprzysiężenie wójta Eugeniusza Lubańskiego - 08.12.2014 · fot.


Ta część obrad Rady Gminy zakończyła się złożeniem gratulacji oraz przemówieniem nowego wójta, w którym wyraził podziękowanie dla odchodzącego wójta Stefana Ryta za wieloletnią pracę na rzecz miejscowości. Podziękował również wyborcom za poparcie oraz życzliwość jaką obdarzyli go w czasie kampanii wyborczej.

Poinformował również radnych o zamierzeniach na najbliższa kadencję: - Mam nadzieję na współpracę z radnymi wszystkich komitetów w realizacji misji Kobióra zawartej w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, polegającej na zrównoważonym rozwoju gminy w oparciu o środki zewnętrzne (głównie unijne) uzupełnione środkami własnymi. Chciałbym, aby Kobiór pozostał gminą zieloną, czystą, spokojną, kultywującą swoje tradycje i przywiązanie do wiary chrześcijańskiej oraz przyjazną dla wszystkich, którzy wybrali go na miejsce swojego zamieszkania - powiedział.

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA